วันที่ 23 กันยายน 2564 นางน้อมจิตต์ เทพวงษ์ ประกันสังคมจังหวัดยโสธร เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงแรงงานประจำปี 2564 ผ่านระบบ VDO CONFERENCE

23 กันยายน 2564